Добродојдовте

Менса Македонија е дел од Mensa International , меѓународното здружение на луѓе со висок коефициент на интелигенција. Тоа, пред се, е друштво на пријатели - збир на луѓе од различно потекло, карактер, старост, со различни професии и полиња на интерес.

Среда, 16 Декември 2009 19:58

 

Локални Групи

 

Целта на формирањето на локалните Менса групи е преземање на дел од активностите на Менса Македонија на локално ниво, при што тие не претставуваат посебен правен субјект, туку дејствуваат во рамките на Менса Македонија.

 

Основани се повеке локални групи и тоа:

 

- Во декември 2001 се формирани локалните групи на Менса Македонија во Скопје, Охрид и Битола.

 

- Локалната група на Менса Македонија во Прилеп е формирана во Април 2003 год., додека Локалнiите групи на Менса Македонија во Штип и Куманово во Јуни 2003 год.

 

- Работата во локалните групи ја водат координаторот на локалната група и негови заменици.

 

Последно освежено на Четврток, 29 Мај 2014 16:43
 

Тест за вежба